Project Description

METSO Minerals (Виена), Австрия

Година на реализация:

2015

Описание на изпълнението:

Доставка на 10 бр  лентови транспортьори за мобилна линия в каменна кариера ПАНТЕЛИМОН, Румъния