Project Description

BEST, a.s.

Година на реализация:

2023

Описание на изпълнението:

Изграждане на технология за обработка на чакъл и пясък – DP Štít.