Project Description

Mineral 2000 EOOD, Sofia, Bulharsko

Година на реализация:

2023

Описание на изпълнението:

Разширение на кариера СТУДЕНА, България.