Project Description

Sandvik Mining and Construction France, Франция

Година на реализация:

2017

Описание на изпълнението:

Производство на насипно съоръжение и стоманени конструкции за нова линия