Project Description

Kamenolomy ČR ООД, Oстрава

Година на реализация:

2017

Описание на изпълнението:

Подмяна на първичната трошачка в каменната кариера Дещна