Project Description

Saint-Gobain Construction Products CZ АД, дивизия Isover, Прага

Година на реализация:

2017

Описание на изпълнението:

Подмяна на част от конвейерен транспорт за кокс и брикети в завода Частоловице