Project Description

Kronomech ООД, Ихлава

Година на реализация:

2017

Описание на изпълнението:

Скари и стоманени конструкции етап ІІ, ЧИРК, Великобритания