Project Description

I-S Lom ООД, Магловец, Словакия

Година на реализация:

2017

Описание на изпълнението:

Реконструкция на цех за сортиране – част от линията в каменната кариера