Project Description

Kronospan ООД, Ихлава

Година на реализация:

2017

Описание на изпълнението:

Допълнение, разширение и модернизация на линиите за обработка на рециклат с нови лентови и верижни конвейери и технологични конструкции, ремонт на линиите в базата на фирмата „Кроноспан” в гр. Ихлава