Certifikát potvrzující zavedení a shodu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009

Сертификат, потвърждаващ въвеждането и съответствието на системата за управление на качеството съгласно норма ČSN EN ISO 9001

Сертификат от Районна Минна

Oprávnění Báňského úřadu

Сертификат от Районна Минна

Osvědčení ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) o autorizaci v oboru technologická zařízení staveb

Свидетелство от Чешката камара на оторизираните инженери и технически специалисти за правоспособност – технологични устройства на строежи

Velký průkaz způsobilosti pro svářečskou činnost a navrhování a provádění ocelových konstrukcí

Генерално разрешително за правоспособност за извършването на заваръчна дейност

Osvědčení jakosti při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2:2006

Свидетелство за качество при заваряване съгласно норма ČSN EN ISO 3834-2:2006

Osvědčení ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) o autorizaci v oboru technologická zařízení staveb

Свидетелство от Чешката камара на оторизираните инженери и технически специалисти за правоспособност – статика и динамика на строежи

Uznání certifikovaného evropského svářečského inženýra

Свидетелство за сертифициран в Европейския Съюз инженер по заваряване

prukaz_zpusobilosti_cz.pdf

Диплом за сертифициран инженер с право на инспекция на заваръчни шевове в Европейския Съюз

Certifikát TOP CZECH QUALITY

Сертификат TOP CZECH QUALITY

Zlatá plaketa TOP CZECH QUALITY

злато плакет TOP CZECH QUALITY

Контакти

kool@kool-bg.eu
+359 878 664 345