Ние разполагаме с:

  • служители с дългогодишна практика в сферата на преработката и транспортирането на насипни материали с лентови транспортьори с богат опит от много реализирани технологични линии за раздробяване и сортиране на добиваните инертни материали
  • обширна база данни на технически документи към машини и устройства, използвани при преработката на минерални суровини и технологични начини на работа
  • познания на системите за регулиране и автоматизация на технологичните линии, включително системите за дозиране и смесване на т. нар. „широки“ фракции на инертни материали, с модерни измервателни уреди, изключително добра компютърна база с отлично софтуерно оборудване

Предлагаме:

  • изследвания и предложения на нови технологични линии за обработка на инертни материали
  • изследвания и предложения за монтажи, демонтажи, ремонти и реконструкции на инвестиционни обекти и технологично оборудване в областта на обработката на минерални суровини и производството на строителни материали
  • изследвания и предложения за разположението на нови машини към съществуващите на терена стари технологични линии
  • изследвания и предложения за претеглящи, транспортиращи, продуктови, дозиращи, въртящи се лентови транспортьори и широка гама предложения и изследвания за лентово транспортиране на насипни материали
  • оценяване на изследвания и предложения

От проучване до изпълнение:

Окончателна сортираща стая – проучване, проектиране и изпълнение

Входящ бункер с първична трошачка – проучване, проектиране и изпълнение

ПРЕПРАТКА

Вижте примерите за нашата работа в справочния раздел.

ПРЕПРАТКА