Сертификат, потвърждаващ въвеждането и съответствието на системата за управление на качеството съгласно норма ČSN EN ISO 9001:2009

Сертификат от Районна Минна

Сертификат от Районна Минна

Свидетелство от Чешката камара на оторизираните инженери и технически специалисти за правоспособност – технологични устройства на строежи

Генерално разрешително за правоспособност за извършването на заваръчна дейност

Свидетелство за качество при заваряване съгласно норма ČSN EN ISO 3834-2:2006

Свидетелство от Чешката камара на оторизираните инженери и технически специалисти за правоспособност – статика и динамика на строежи

Свидетелство за сертифициран в Европейския Съюз инженер по заваряване

Диплом за сертифициран инженер с право на инспекция на заваръчни шевове в Европейския Съюз

Сертификат TOP CZECH QUALITY

злато плакет TOP CZECH QUALITY