Project Description

Kamenolomy ČR s.r.o.

Година на реализация:

2020

Описание на изпълнението:

Реконструкция и модернизация на линията в кариерата ČÍHANÁ