KOOL Trading ООД

KOOL Trading ООД, продължава дългата традиция на проектиране и производство на технологични линии и лентови транспортьори за каменната промишленост в Тршещ.

От своето възникване през 1992 година фирмата премина през процеса на успешно развитие.

Към настоящия момент фирмата има 75 служители.

Тя разполага с модерно оборудване и опитен проектантско-конструкторски екип, свързан с качествена производствена, монтажна и сервизна база.

Годишният оборот на фирмата надхвърля 150 милиона чешки крони.

KOOL Trading ООД

0+
дългогодишен опит в тази област
0+
служители
0+
милиона чешки крони / годишно

Всички заварявани стоманени конструкции преди комплектоването са обработени чрез дробеструене със стоманени сачми. Построяването на ново производствено хале през 2002 година и монтажните хале през 2011 година , цех за боядисване през 2003 година, укрепването на складовите и монтажните площи през 2004 година и новото хале за разкрояване на материала през 2005 година, нова складова и административна сграда с портиерна и архив през 2006 година, ново хале с място за извършване на CNC горене (плазмено разрязване до дебелина 40 мм) през 2007 година,

разширяване на укрепените външни монтажни и складови площи през 2008 година и ново хале за пясъкоструйна обработка на стоманени профили с метални сачми се отрази не само в увеличаването на производствения капацитет, но и в повишеното качество на продукцията, с възможност за комплектоване и проверка на отделните възли на произвежданите технологии още в производственото предприятие.

0
цех за боядисване
0
складовите и монтажните площи
0
хале за разкрояване на материала
0
монтажни и складови площи

ПРЕПРАТКА

Вижте примерите за нашата работа в справочния раздел.

ПРЕПРАТКА

Опитът на ръководните служители по специалността е гаранция за високото ниво на ноу-хау, което се изразява в целенасочеността, качеството, функционалната надеждност и изключителните характеристики на произвежданите машини и устройства. Връзката „консултантски услуги – проектиране – конструкция – производство – монтаж – сервиз“ е предимство, което оценяват всички клиенти на фирмата.

Лентовите транспортьори и технологични линии за обработка на минерали от продукцията на KOOL Trading ООД работят при доволните клиенти у нас и в чужбина.  През 2005 г. в България беше основано дъщерно дружество „КООЛ БГ“ ООД Пловдив, което се занимава с инженерна дейност, търговска, производствена и сервизна в България и съседните държави в същия отрасъл като дружеството-майка.

КООЛ БГ ООД

0+
дългогодишен опит в тази област
0+
служители
0
милиона чешки крони / годишно

Годишният оборот на „КООЛ БГ“ се движи постоянно в границите около 1 милиона евро. През декември 2007 година фирмата закупи един по-стар производсвен ареал в град Перущица (около 20 км в западна посока от Пловдив), който постепенно се ремонтира и модернизира.

30 от сегашните служители тук се занимават с производство на стоманени конструкции и лентови траснпортьори. От 2008 година КООЛ БГ ООД има складове на консигнация с валяци и гумени ленти и със собствени средства извъършва не само монтаж на собствени изделия, а също така и свързване на гумени ленти на транспортьорите чрез топло и студено лепене из цяла България.

kool@kool-bg.eu
+359 878 664 345