Производство

Ние разполагаме с

 • опитен екип от проектанти и конструктори с дългогодишна практика по специалността
 • голям проектантски и конструкторски отдел, оборудван с програми: Autocad 2000, Autodesk Inventor – работеща в 3D и Autocad Mechanical
 • сплотен екип служители с висока квалификация по специалността
 • производствени помещения с много добро техническо оборудване (камери за дробеструене, използващи чугунени сачми, модерен екологичен цех за боядисване, гилотини, механични ножовки, абкант, преса, машини за газопламъчно и плазмено рязане, металообработващи машини, заваръчни машини, кранове и други)

Монтажна

Предлагаме:

 • демонтаж на досегашните технологии (линии за обработване и сортиране на инертни материали, асфалтови бази, смесващи и стабилизиращи центрове), евентуално техния монтаж на друго място (включително електротехническите работи)
 • монтаж на нови технологични линии и машини
 • обучаване на служители за обслужване, поддръжка и настройки
 • участие при пускането в експлоатация
 • ръководство или надзор на монтажа на линии и инвестиционни единици
 • кратки срокове за монтажа на нашите продукти, благодарение на предварително монтираните части и по-големи единици още в производственото предприятие
 • фотодокументация на етапите на изграждането

Ние разполагаме с:

 • сработен екип квалифицирани монтажни работници под ръководството на опитни технически ръководители
 • качествено техническо оборудване (монтажни коли, автокранове, устройства за монтаж)

ПРЕПРАТКА

Вижте примерите за нашата работа в справочния раздел.

ПРЕПРАТКА