Лентови транспортьори
Покриване на лентови транспортьори
Силози/бункери за каменен материал
Чистачи за лентови транспортьори
Гумени антиабразивни облицовки

Разтрошаващи и пресевни линии за каменодобивната промишленост

Занимаваме се с цялостни доставки на линии за трошене и пресяване на инертни материали от първоначалната студия до окончателния монтаж и пускане в експлоатация на цялостни линии повече от 30 години. За този период сме реализирали десетки проекти.

Оборудване за бетоновъзли и асфалтови бази

Лентови транспортьори

Проектираме и изработваме лентови конвейри, според нуждите за конкретния материал за транспортиране и според заданието на клиента по точни размери.

Видове лентови конвейри:

 • С конструкция от П – образни профили
 • С конструкция от правоъгълни тръби
 • Мостови
 • Претеглящи
 • Въртящи се продуктови
 • Специални

Покриване на лентови транспортьори

За покриването на лентовите транспорьори ползваме предимно дъговидните капаци CAPOTEX, които са произведени от двустранно поцинкована гофрирана стомана (профил 18/76)

Капаците са:

 • самоносещи (стоманена ламарина 0,6 mm)
 • негорими и топлоустойчиви
 • устойчиви на механично увреждане
 • без необходимост от поддръжка за много години
 • с лесно обслужване
 • без сложни подпорни конструкции
 • екологични
 • особено ценово изгодни

Капаците могат лесно да се свалят и поставят отново при необходимост от контрол или обслужване. Може също така да се поръчат капаци с отваряеми врати за инспекция или в изпълнение с постоянни контролни отвори.

Капак č. Широчина на лентата (a) Широчина на конструкцията (b) Радиус (r) Равна част (g)
1 400 700 350 Минимална височина
200 – 500 по-голяма височина – по заявка
2 500 800 400
3 650 950 475
4 800 1150 575
5 1000 1350 675
6 1200 1600 800
7 1400 1800 900

Възможни са и други размери по заявка. Всички размери са в mm.

 

Тунелен способ за експедиция на материала

В тази област нашата фирма осъществява дейност като представител продажби и монтаж на тунелите на фирмата HAMCO.

Силози/бункери за каменен материал

От 2020 година произвеждаме собсвети кръгли технологични бункери за каменен материал в различни големини, според размерите на дадения проект. Бункерите може да се проектират така, че под тях да преминават камиони. След консултация с наш проектант, върху бункера може да се построи друга технология.

ТЕХНОЛОГИЧЕН БУНКЕР – ZT 223/6,5 (БРОШУРА С ИНФОРМАЦИЯ)

Чистачи за лентови транспортьори

Произвеждаме собствени ножови чистачи за лентови транспортьори с широчина 500 – 1200 mm.

Чертежи на типовете

Гумени антиабразивни облицовки

Използват се с цел да се намалят употребата на износоустойчива ламарина, трудоемкостта при поставянето, нивата на шум и за повишаване безопасността при работа. Монтират се в пресипки, течки, улеи, бункери, където пада разтрошен каменен материал, или евентуално други насипни материали, така че падащите каменни късове да въздействат вертикално върху облицовъчната плоскост, което води до по-бавното износване на облицовките.

Възможности за приложение:

 • Тип 1 – за облицовки на плоскости, поемащи ударите на падащ материал до размер на каменната фракция 32 mm (пресипки, дъна на бункери, противоударни греди и подобни)
 • Тип 2 – за облицовки на плоскости, поемащи ударите на падащ материал до размер на каменната фракция 63 mm (пресипки, дъна на бункери, противоударни греди и подобни)
 • Тип 3 – за облицовки на плоскости, поемащи ударите на падащ материал с размер на каменната фракция над 63 mm (бункери за първично разтрошени суровини, улеи и подобни.)
Тип Дебелина(mm) Маса(kg)
1 40 5,25
2 70 3,960
3 100 5,285

Монтажните гайки и подложки се осигуряват от клиента.

Произведени са от два основни материала – метална държаща основа, служеща за носеща част и монтажен елемент, и вулканизирана гума с твърдост 60 Sh.

Не се препоръчва използването им при изключително твърди материали (базалт и подобни).

Чертежи на типовете

ПРЕПРАТКА

Вижте примерите за нашата работа в справочния раздел.

ПРЕПРАТКА