Предлагаме и извършваме:

  • редовен гаранционен и следгаранционен сервиз на нашите доставки
  • повторна употреба на използваните технологични устройства (отделни транспортьори, подаватели, дозатори, стоманени конструкции, устройства за насипване и др. под. и цели технологични единици)
  • профилактични прегледи на транспортните пътища и технологичните линии за обработка на инертни материали от гледна точка на безопасността, техническото обслужване и диагностика на повредите
  • богат асортимент от резервни части за лентови транспортьори
  • доставка и инсталиране на ножови чистачи със собствена конструкция
  • покриване с гума на задвижващите и предаващите валове на транспортьорите
  • доставка и инсталиране на покрития за транспортни пътища чрез покрития от поцинкована стоманена вълнообразна ламарина CAPOTEX, включително уплътнения на пресипващите възли
  • доставка и инсталиране на тунели и резервоари от поцинкована стоманена вълнообразна ламарина HAMCO
  • облицоване на улеите за материала с износоустойчиви ламарини THYSSEN XAR, HARDOX, или с гумени подменящи се сегменти

ПРЕПРАТКА

Вижте примерите за нашата работа в справочния раздел.

ПРЕПРАТКА