KOOЛ БГ ООД

България, гр. Пловдив,
ул. „Стефан Веркович“ №3,
ет. 2, офис 4

Производствена и складова база:
гр. Перущица, ул.
„Трети март“ №42

kool@kool-bg.eu

Идентификационен номер: 131438688
Данъчен номер: BG131438688

Ралица СтайковаИзпълнителен директор
Инж. Делка РанчеваНачалник производство
Величка Таковаглавен счетоводител
Станислав СтайковТърговски директор

KOOL Trading ООД

Dr. Richtra 47/71
589 01 Třešť

kool@kool.cz

Идентификационен номер: 46964983
Данъчен номер: CZ46964983

Фирмата е вписана в Търговския регистър на Областен съд Бърно том С, партида

Yправляващо дружество

Инж. Петър Вахалуправител
Зденек Подхорскиуправител
Вацлав Доскочилуправител
Ярослав Хошекръководител на търговски отдел
Камила Фрайова асистент на търговски отдел
Милан Вондеркаръководител на производството
Итка Доскочиловаглавен счетоводител
Радован Бартек ръководител заместник на търговски отдел
Петр Филкас главен проектант
Ян Лисиглавен проектант
Петр Весели, DiSглавен проектант