Disponujeme:

  • pracovníky s dlouholetou praxí v úpravárenství a v přepravě sypkých hmot pásovými dopravníky s bohatými zkušenostmi z mnoha realizovaných technologických linek na drcení a třídění těženého kameniva
  • širokou databází technických podkladů ke strojům a zařízením, používaným při úpravě nerostných surovin a technologických postupů
  • znalostmi systémů regulace a automatizace technologických linek včetně systémů dávkování a míchaní tzv. „širokých“ frakcí kameniva, moderními měřícími přístroji, špičkovými počítačovými pracovišti s obsáhlým softwarovým vybavením

Nabízíme:

  • návrhy a studie nových technologických linek na zpracování kameniva
  • návrhy a studie montáží, demontáží, oprav a rekonstrukcí investičních celků a technologických zařízení z oblasti zpracování nerostných surovin a výroby stavebních hmot
  • návrhy a studie umístění nových strojů do starých technologií, návrhy a studie umístění nových technologií do terénu
  • návrhy a studie vážících, navážecích, haldovacích, dávkovacích, otočných pásových dopravníků a široký rozsah návrhů a studií pásové přepravy sypkých hmot
  • oceňování návrhů a studií