Projekt, výroba a dodávka 4 ks pásových dopravníků se sběrnými redlery pro vápenný spad pro vápenku SALALLAH, Omán