Dodávka a montáž ocelových konstrukcí, zásobníků a pásových dopravníků pro semimobilní linku v kamenolomu Lapisnica, Bosna a Hercegovina

Dodávka a montáž ocelových konstrukcí, zásobníků a pásových dopravníků pro semimobilní linku v kamenolomu Petrovac, Srbsko