Výstavba nového uzlu primárního drcení a rekonstrukce sekundárního a tercierního drcení včetně třídění a expedice v kamenolomu Chvaletice

Výroba a montáž pásových dopravníků pro obalovnu Vinařice a pro obalovnu Jílové, dávkovače obalovny Proboštov