Disponujeme:

 • zkušeným týmem projektantů a konstruktérů s dlouholetou odbornou praxí
 • rozsáhlým projekčním a konstrukčním pracovištěm, vybaveným programy Autocad 2000, Autodesk Inventor – pracující ve 3D a Autocad Mechanical
 • stmeleným týmem zaměstnanců s vysokou odbornou kvalifikací
 • výrobními prostory s velmi dobrým technickým zázemím a vybavením (průběžné tryskací zařízení používající litinové broky, moderní ekologická lakovna, prostřihovací a profilové nůžky, ohraňovací lis, výstředníkový lis, dělící a pálicí stroje, obráběcí stroje, svářečky, jeřáby apod.)

Provádíme a zabezpečujeme:

 • odstranění okují a rzi tryskáním ocelových profilů kovovými broky před zpracováním
 • výrobu ocelových konstrukcí, zásobníků, pásových dopravníků s příslušenstvím, plošin, části strojů a dalších nestandardních výrobků
 • povrchovou úpravu nátěry, nástřiky a žárovým zinkováním
 • kompletace a předmontáže dílčích celků ve výrobním závodě

Nabízíme:

 • konzultace se zákazníkem při návrzích technologických linek přímo na našem projekčním pracovišti
 • zpracování projektů technologických linek na úpravy kameniva a pásové přepravy sypkých hmot pro stavební povolení
 • zajištění rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení
 • zpracování prováděcích strojních projektů, elektroprojektů a podkladů pro stavební projekty technologických linek v oblasti zpracování nerostných surovin a výroby stavebních hmot
 • zpracování statických výpočtů zásobníků a ocelových konstrukcí, souvisejících s úpravárenskou činností
 • výrobní kapacitu ocelových konstrukcí 200 t/měsíc
 • otryskávání ocelových profilů kovovými broky na zařízení se vstupním otvorem o rozměrech 460 mm x 995 mm
 • výrobu dle Vaší nebo námi zpracované dokumentace