Elitní projektant a výrobce úpravárenských linek a transportních zařízení

KOOL Trading, spol. s r. o., je pokračovatelem dlouhodobé tradice projektování a výroby technologických linek a pásových dopravníků pro kamenoprůmysl v Třešti. Od svého vzniku v roce 1992 prošla společnost procesem úspěšného rozvoje. V současnosti zaměstnává firma 85 pracovníků. Disponuje moderně vybaveným a zkušeným projekčně – konstrukčním týmem, na který navazuje kvalitní výrobní, montážní a servisní základna. Veškeré svařované ocelové konstrukce jsou před kompletací otryskány ocelovými broky. Postavení nových výrobních a montážních hal v roce 2002 a v roce 2011, lakovny v roce 2003, zpevněných skladových a montážních ploch v roce 2004 a nové haly pro dělení materiálu v roce 2005, nové skladové a administrativní budovy s vrátnicí a archivem v roce 2006, nové haly s pálícím CNC pracovištěm (plazmové řezání do tloušťky 40 mm), rozšíření zpevněných venkovních montážních, skladových ploch v roce 2008 a nové haly otryskávání ocelových profilů v roce 2010 se odrazilo nejen ve zvýšení výrobních kapacit, ale i ve vyšší kvalitě produkce s možností kompletace a prověření jednotlivých uzlů vyráběných technologií již ve výrobním závodě. Roční obrat firmy přesahuje 200 milionů Kč.

Zkušenosti vedoucích pracovníků v oboru jsou zárukou vysoké úrovně know-how, která se promítá do účelnosti, kvality, funkční spolehlivosti a vysokých užitných vlastností vyráběných strojů a zařízení. Spojení „poradenství – projekce – konstrukce – výroba – montáž – servis“ je předností, kterou oceňují všichni zákazníci společnosti. Pásové dopravníky a technologické linky pro úpravu nerostů z produkce KOOL Trading, spol. s r. o., pracují u spokojených zákazníků v tuzemsku i zahraničí. V roce 2005 byla v Bulharsku založena dceřiná společnost KOOL BG OOD Plovdiv, která se věnuje inženýrské, obchodní, výrobní a servisní činnosti v Bulharsku a okolních státech ve stejném oboru, jako mateřská společnost. Roční obrat KOOL BG OOD Plovdiv se pohybuje stále kolem 3 mil. EUR. V prosinci 2007 firma zakoupila starší výrobní areál ve městě Peruštica (cca 20 km západně od Plovdivu), který je postupně renovován a modernizován.

30 současných zaměstnanců se věnuje výrobě ocelových konstrukcí a pásových dopravníků. Od roku 2008 KOOL BG OOD provozuje konsignační sklady s válečky a gumovými pásy a s vlastním vybavením provádí kromě montáží vlastních výrobků také spojování gumových pásů na dopravnících lepením zatepla i zastudena.