Rekonstrukce primárního uzlu technologické linky v kamenolomu Smrčí