Semimobilní linka pro úpravu štěrkopísků Vežké Úžany – 2. etapa