Komplexní výstavba nové technologické linky pro třídění a praní štěrkopísků v pískovně Bernolákovo