Výstavba technologické linky na drcení a úpravu těženého kameniva v kamenolomu Tasovice