Výměna části pásové dopravy koksu a briket v závodě ČASTOLOVICE