Výstavba nové linky ve štěrkopískovně KRUPNIK, Bulharsko