Nová technologická linka na úpravu kameniva a rekonstrukce stávající linky v kamenolomu Kurtovo Konáre, Bulharsko.