Nový primární uzel linky v kamenolomu HUSINÁ, Slovensko