Zařízení pro snížení podílu odplavitelných částic ve frakci 0-4 mm suchou cestou v lince  

kamenolomu BOHUČOVICE