Rekonstrukce části technologické linky na drcení těženého kameniva v kamenolomu Jakubčovice