Kompletní rekonstrukce 2. a 3. stupně technologické linky v kamenolomu BRATIA KUNČEVI, Bulharsko