Výroba a montáž technologické třídící linky v kamenolomu RUDINA, Bulharsko