Výměna 3 ks třídičů finální třídírny linky v kamenolomu KOŠŤÁLOV