Rekonstrukce primárního uzlu linky v kamenolomu LIBOCHOVANY