Instalace zařízení pro snížení podílu odplavitelných částic z frakce 0-4 mm suchou cestou v lince kamenolomu CHORNICE