Výstavba nové technologické linky s mokrým tříděním ve štěrkopískovně POLEŠOVICE