Dokončení celkové rekonstrukce primárního uzlu v kamenolomu VÝKLEKY