Náhradní plnění vagónů aglomerátem, koksem a bauxitem v závodě ArcelorMittal OSTRAVA