Montáž zásobníků v kamenolomu GORNO EZEROVO, Bulharsko