Gumové antiabrazivní obklady – typ 1, 2 a 3


jsou tvořeny ze dvou základních materiálů – kovového úchytu, sloužícího jako nosný a montážní prvek a navulkanizované gumy o tvrdosti 60 Sh. Používají se za účelem snížení spotřeby otěrových plechů, pracnosti, hlučnosti a zvýšení bezpečnosti práce. Montují se do přesypů, skluzů, násypek a zásobníků, kde dopadá drcené kamenivo, případně jiné sypké hmoty tak, aby namáhání od padajícího kameniva působilo kolmo na odrazovou plochu. Nedoporučuje se používat u mimořádně tvrdých materiálů (čedič apod.).

Typ Tloušťka (mm) Hmotnost (kg)
1 40 5,25
2 70 3,960
3 100 5,285

Montážní matice a podložky si zajišťuje sám odběratel.

Možnosti použití:

  • Typ 1 – na obklady odrazových ploch do velikosti zrna kameniva 32 mm (přesypy, dna zásobníků, odrazové lišty apod.)
  • Typ 2 – na obklady odrazových ploch do velikosti zrna kameniva 63 mm (přesypy, dna zásobníků, odrazové lišty apod.)
  • Typ 3 – na obklady odrazových ploch při velikosti zrna kameniva nad 63 mm (násypky primárně podrcené suroviny, skluzy apod.)