Устройство за понижаване на дяла от миещите частици във фракция 0-4мм по сух начин в линията на каменоломната кариера БОХУЧОВИЦЕ