Инсталиране на полумобилно съоръжение за намаляване на дела на частици, които могат да се отвличат по сух път във фракция 0-4 мм

Реконструкция на финална разпределителна част на линията в каменна кариера ЧЕРНА СКАЛА