Допълнение, разширение и модернизация на линиите за обработка на рециклат с нови лентови и верижни конвейери и технологични конструкции, ремонт на линиите в базата на фирмата „Кроноспан” в гр. Ихлава

Лентови конвейери и стоманени конструкции за нова линия за обработка на ориентирани дървесни частици и производство на OSB плоскости