Инсталиране на устройство за намаляване на дяла на отмиващи се части от фракция 0-4 мм по сух път на линията в каменна кариера CHORNICE