Реконструкция на разпределяне и складиране на финални фракции на линията в каменна кариера ЗБРАСЛАВ

Проект, доставка и монтаж на 2 бр. задвижващи реверсивни лентови транспортьори за разпределителна станция в завода Агломерация север в завод OSTRAVA-KUNČICE

Проектиране и производство на 2 бр. специални затворени вдлъбнати лентови транспортьори с автоматично избутване на наклона за новата линия за пещта за гасене на вар AISEMONT, Белгия

Подмяна на задвижващите станции на лентовите транспортьори в каменна кариера HRUBÁ VODA