Производство и монтаж на транспортьори и резервоари за мобилна линия ХРОМА II., Черна Гора

Производство и монтаж на транспортьори и резервоари за мобилна линия в каменна кариера ДРАГИЕВ, България

Производство и монтаж на транспортьори и резервоари за мобилна линия в каменна кариера НАВЕЛ, България

Производство на стоманени конструкции на машини за трошене и сортиране в каменна каиера СУРДУКУ МАРЕ, Румъния

Производство и монтаж на нова технологична линия в каменна кариера ТЪРГОВИЩЕ, България

Лентови транспортьори и стоманени конструкции за транспортиране на отломъци за линия ЛАПОВО, Сърбия

Лентови транспортьори и стоманени конструкции за транспортиране на отломъци за линия БРАШОВ, Румъния

Лентови транспортьори и стоманени конструкции за транспортиране на отломъци за линия НОВОВОЛИНСК, Украйна